GOLD
9/111aGarden City CC (2)1-2
9/84p@Allen CC v. Wichita Aeros3
9/86p@ Allen CC v. Mac’n Seitz4
9/98a@ Allen CC v. The Bullpen5
9/14-17PG G-Form (AZ) (4)6-9
9/222p@ Barton CC v. Buhler10
9/224p@ Barton CC v. KS Cannons11
9/239a@ Hutchinson CC v. Aeros12
9/2311a@ Hutchinson CC v. Buhler13
9/28-10/1OFF
10/13-14Dodge City (4)14-17
10/20Northeastern CC (Sterling) (2)18-19
10/21:Western Nebraska JC (2)20-21
10/27Ottawa University (KS) (2)22-23
NAVY
25-Aug10:00 AMPrairie View 11Prairie View Varsity Field
25-Aug12:00 PMPrairie View 12Prairie View Varsity Field
3-Sep10:00 AMBrighton3Duke White Field Brighton High School
3-Sep12:00 PMBrighton4Duke White Field Brighton High School
8-Sep10:00 AMBrighton5Duke White Field Brighton High School
8-Sep12:00 PMBrighton6Duke White Field Brighton High School
15-Sep10:00 AMColorado Academy 17Colorado Academy High School
15-Sep12:00 PMColorado Academy 18Colorado Academy High School
9/21-24PG G-Form Underclass9-12Phoenix
29-Sep10:00 AMHoly Family 113Holy Family Varsity Field
29-Sep12:00 PMHoly Family 114Holy Family Varsity Field
10/4-8PG WWBA Ft. Myers15-18Ft. Myers, FL
13-Oct11:00 AMFar Northeast19Evie Dennis Field
13-Oct1:00 PMfar Northeast20Evie Dennis Field
20-Oct10:00 AMHoly Family 121Holy Family Varsity Field
20-Oct12:00 PMHoly Family 122Holy Family Varsity Field
27-Oct10:00 AMPrairie View 123Prairie View Varsity Field
27-Oct12:00 PMPrairie View 124Prairie View Varsity Field
GRAY
1-Sep10:00 AMPrairie View 11Prairie View Varsity Field
1-Sep12:00 PMPrairie View 12Prairie View Varsity Field
8-Sep10:00 AMLewis Palmer3Lewis Palmer High School
8-Sep12:00 PMLewis Palmer4Lewis Palmer High School
15-Sep2:30 PMColorado Academy 25Colorado Academy High School
15-Sep4:30 PMColorado Academy 26Colorado Academy High School
22-Sep10:00 AMPomona7Bart Mapps Field Pomona High School
22-Sep12:00 PMPomona8Bart Mapps Field Pomona High School
29-Sep2:30 PMHoly Family 29Holy Family Varsity Field
29-Sep4:30 PMHoly Family 210Holy Family Varsity Field
6-Oct10:00 AMThornton11Thornton Varsity Field
6-Oct12:00 PMThornton12Thornton Varsity Field
13-Oct10:00 AMHoly Family 213Holy Family Varsity Field
13-Oct12:00 PMHoly Family 214Holy Family Varsity Field
20-Oct10:00 AMFar Northeast15Evie Dennis Field
20-Oct12:00 PMfar Northeast16Evie Dennis Field
27-Oct11:00 AMFar Northeast17Evie Dennis Field
27-Oct1:00 PMfar Northeast18Evie Dennis Field